WETTELIJKE VERMELDINGEN

Toegang en gebruik van de website www.kilo-shop.com (hierna "de Site") zijn onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen, het privacybeleid en alle toepasselijke wetten en/of regelgeving.

I. Eigenaar

Het bedrijf DAILY RETAIL, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bedrijf met één vennoot) met een kapitaal van 20.000 euro, waarvan de statutaire zetel gevestigd is op 159 Route de Paris 76920 Amfreville-la-mi-voie, geregistreerd bij het Handels- en Bedrijfsregister (RCS) van Rouen onder nummer 827 451 063.
Telefoonnummer: 02 35 07 86 80
Contact emailadres: contact@kilo-shop.fr

II. Site Ontwerp

Adres : 20 route de Rouen, 76160 DARNETAL
Website: https://www.debonmatin.fr
Contact emailadres : contact@debonmatin.fr

III. Publicatiedirecteur

De Publicatiedirecteur is: Dhr. Bernard GRAF
Contact e-mailadres: contact@kilo-shop.fr

IV. Intellectuele eigendom en vervalsingen

DAILY RETAIL bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft het recht van gebruik op alle toegankelijke elementen op de site, inclusief de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software. Elke representatie, modificatie, publicatie, aanpassing van de gehele of een deel van de elementen van de Site, ongeacht de middelen of het gebruikte proces, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van : DAILY RETAIL. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of één van de elementen die het bevat zal beschouwd worden als een overtreding en vervolgd volgens de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgend van het Intellectuele Eigendomscode.

V. Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Frankrijk
Telefoonnummer: +33 9 72 10 10 07